Akıl oyunları öğrencilerin oyunlarda kazanmış oldukları; problemin farkına varma, çözüm üretme, deneme-yanılma gibi yöntemleri derslerinde de kullanarak okul başarısını artırabilecek bir programdır. Bu sayede öğrencinin derse aktif katılarak ve yaparak-yaşayarak öğrenmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda öğrencinin kendine olan güven duygusu da gelişecektir. Akıl oyunları ile oluşturulan grup çalışmalarıyla ekip ruhu gelişerek öğrencinin kendine ve çevresine faydalı ve mutlu bir birey haline gelmesini sağlayacaktır. 

Akıl oyunları aynı zamanda öğrencilere eğlenerek öğrenme fırsatı da sunar.

Akıl oyunları yoluyla hedefimiz;

  • Öğrencilerin sahip oldukları zeka potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamak
  • Sahip oldukları zeka potansiyellerini geliştirmek
  • Pratik düşünme becerisini kazanmalarını sağlamak
  • Öğrencilerin motivasyon seviyesini artırarak ders konularını pekiştirmelerini sağlamaktır.

Akıl oyunları dersini alan öğrenciler aktif bir şekilde;

  • Fark eden, 
  • Problem çözebilen,
  • Tanıyan, 
  • Planlayan,
  • Yaratıcı düşünme becerisi kazanan bireyler haline geleceklerdir.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!

Gönder